El socarrat del Montseny ha desaparegut! Qui ho haurà amagat? I perquè? És moment d’entrar en acció! La Super Storm i la Fire Star segueixen la pista del ‘Lladre’, podran recuperar el símbol de l’escola?

https://youtu.be/KjnTfLDHpeQ