https://youtu.be/twB02eM7Jzk

Hem visitat els planetes més allunyats del sol