Per poder sol·licitar els ajuts del casal o campus caldrà que disposeu d’un certificat digital tipus idCAT Mòbil. Per a aquelles persones que no disposin d’IdCAT Mòbil, s’habilitarà un servei de suport per a l’obtenció d’aquest certificat i la realització del tràmit digital. En cas que no es compleixin el requisits per a poder obtenir aquest certificat, la sol·licitud també es podrà realitzar en paper.

Per poder fer la sol·licitud serà necessari disposar de:

 1. El número IDALU de l’infant beneficiari. En cas que l’infant pel qual sol·liciteu la beca no estigui escolaritzat i no disposi d’un número IDALU, caldrà informar-ho a l’entitat que organitza l’activitat.
 2. El codi de l’activitat per la qual es sol·licita la beca. Els codis son:
  – Casal Un estiu de festival: 100298CAS01
  – Casal + que Dansa: 100298CAS02
  – Casal Expressa’t: 100298CAS03
  – Viu la música: 100298AMU04
  – Campus internacional de bàsquet: 100329CAE52
  – Campus tecnificació de bàsquet: 100329CAE53
 3. Els ingressos nets anuals de l’any 2022 de la persona sol·licitant i, en cas que n’hi hagi, del cònjuge i els fills/es majors de 16 anys que hagin tingut ingressos.

Aquelles famílies que voleu demanar beca cal que seguiu els següents passos:

 1. Formalitzar la inscripció amb ajuts . El període de sol·licituds d’ajuts econòmics serà del 2 d’abril fins al 3 de maig.
 2. Després podreu sol·licitar la beca. Aquest tràmit serà a través de la web de l’Ajuntament.
 3. El 17 de maig es comunicarà el llistat provisional de beneficiaris d’ajut econòmic. Si finalment sou beneficiàries de l’ajut, us comunicarem com descomptar l’import de la beca en el moment de fer el pagament. Si us han denegat l’ajut cal que feu el pagament del cost total del casal o campus.