Inscripció


Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada pel Covid-19, hi haurà un nou procés en les inscripcions del casal d’estiu i del campus 2020. Primer s’haurà de fer una reserva online i més endavant ens haureu de lliurar la butlleta i tota la documentació pertinent.

A continuació us expliquem els passos a seguir:

1. Previ a la butlleta (que ompliu sempre), caldrà fer una preinscripció per reservar la plaça amb els següents links que us facilitem. Teniu els torns i els preus dels diferents casals en els links següents:

És Dansa!

Ed. INF-4 fins a 4t ESO

50 places per torn

Formulari presinscripció

Expressa’t

1r Primària fins a 4t ESO

30 places per torn

Formulari preinscripció

*Cal fer aquesta preinscripció abans del dia 5 de juny per poder garantir la plaça . Es tindrà en compte l’ordre d’entrada per poder accedir.

2. Durant el mes de maig us facilitarem tota la documentació que cal entregar per poder validar la preinscripció (butlleta del casal, comprovant de l’ingrés al banc, fitxa de salut, document d’autorització de sortides i atenció mèdica,carnet de vacunació, fotocòpies del CatSalut i autorització de sortides de menors (només l’alumnat de fora del centre). En cas de no entregar tota la documentació, la preinscripció quedarà anul·lada.

*Les reunions previstes queden ajornades.

Ajuts a famílies

La sol·licitud d’ajuts econòmics es farà a través de mitjans telemàtics i no presencials. Aquest tràmit estarà operatiu a partir del 25 d’abril i fins al 31 de maig, el formulari de sol·licitud el tindreu disponible a:

  • Per poder demanar els ajuts de qualsevol dels tres CASALS cal introduir el Codi d’activitat: 100298CAS01
  • Per poder demanar els ajuts del CAMPUS INTERNACIONAL DE BÀSQUET cal introduir el Codi d’activitat: 100329CAE22
  • Per poder demanar els ajuts del CAMPUS DE TECNIFICACIÓ cal introduir el Codi d’activitat: 100329CAE23